Aarden en 'incarneren' met Iboga

 

 

"Iboga is de wortel van de aarde. En dat is precies wat Iboga zijn gebruiker brengt: aarding...."


Het toepassingsgebied van Iboga is breed. We zetten het onder andere succesvol in op de volgende aandachtsgebieden: Verwerken van karma, zuiveren van familielijnen; band met de voorouders, verslavingen, negatieve gedachte- en gedragspatronen en innerlijke vrede en helder (Hoger) bewustzijn.

 OP-REIS-MET-IBOGA


  

 

 

Binnenkort

17554618_419278491756208_1106595660_n

 

Meedoen aan een Iboga ceremonie?
Ga naar agenda

Iboga ceremonies en healing weekends bij De Gewijde Reis

 

Sinds 2009 werken we in onze praktijk met de uit Afrika afkomstige wortel Iboga Tabernanthe.

 

 

Verschil Ayahuasca en Iboga
De Iboga heeft een volstrekt ander bereik en energie dan Ayahuasca, waar we veel ervaring mee op hebben mogen doen. Ayahuasca is de liaan van de ziel. Iboga is de wortel van de aarde. En dat is precies wat Iboga brengt: aarding. Ayahuasca helpt om inzicht in jezelf te krijgen, verloren zielsdelen te (her)vinden en helen en het innerlijk kind tot leven te laten komen. Iboga helpt te aarden, terug te keren naar je oorsprong en te incarneren!

 


Wat kun je verwachten? 

De Reis met Iboga is een innerlijke reis waar veelal geen touw aan vast te knopen is. Willekeurige beelden, herinneringen en indrukken vliegen voorbij, zonder al te veel samenhang. Ons (spirituele) ego is vaak gehecht aan ons persoonlijke verhaal en onze ‘wijsheden’ en ‘inzichten’. Iboga is niet geïnteresseerd in jou en 'je verhaal'. Het maakt schoon schip in je bewustzijn en brengt je bij je ware natuur, die stil en leeg is. Door sommigen wordt dit ervaren als het 'defragmenteren' van de harde schijf van een computer, waarbij overtollige software en bad blocks worden verwijderd.

 

 

Confrontatie met het ego
Het werken met Iboga wordt veelal als liefdevol, behulpzaam ervaren, maar niet door iedereen als fijn of mooi. Zeker mensen die met paddenstoelen of Ayahuasca bekend zijn en kleurtjes en visioenen verwachten, komen veelal bedrogen uit. Iboga zet een symbolisch stervensproces in gang, waarin je klaar wordt gemaakt om afscheid te nemen van het oude. Je komt in gebieden van diepe stilte terecht. Het ego laat dat uiteraard niet zonder slag af stoot toe, en zal zijn gebruikelijke verdedigingsmechanismen inzetten. Koren op de molen van Iboga, die je juist gaat helpen deze ego-mechanismen onder ogen te zien en los te laten. Daarom is haar werking ook zo krachtig, en lukt het veel mensen om hun zwaarste verslavingen (drank/roken/drugs e.d.) na een ceremonie achter zich te laten. Veel mensen die Iboga gebruikten rapporteren een diepgaande innerlijke rust, die tot weken of zelfs maanden na de ceremonie aanhoudt.

 

 

Wat zijn de effecten?

De effecten die mensen ervaren na Iboga zijn divers. Sommige rapporteren een diepgaande moeheid, die een paar weken aanhoudt en ze tien tot veertien uur per dag doet slapen. Iboga brengt je in je natuurlijke staat, en als je je lichaam lang uit hebt geput kan het zijn dat het eerst moet herstellen door intensief slapen. 

 

Anderen rapporteren direct een enorm krachtige, aardende energie. Veel ‘doe’-energie, snelle besluitvorming en groot gemak om dingen gedaan te krijgen. Vaak in combinatie met rust in het hoofd, helder bewustzijn en het gevoel leiding te krijgen.

 

 

Inzicht bij verslavingen
Iboga geeft je inzicht in het gedrag van je verslaving. Het leert je om de onderliggende pijnen en trauma's te achterhalen die de oorsprong van de verslaving helder maken. Verreweg de meeste mensen die Iboga gebruiken om hun verslaving te beëindigen, lukt het om daar gedurende langere tijd mee te stoppen. De stof nor-Ibogaine blijft tot een paar maanden na de ceremonie actief en zorgt ervoor dat de (lichamelijke) hunkering naar de verslaving sterk vermindert of zelfs helemaal weg is. De periode kan worden benut om helemaal te breken met je mentale en fysieke verslaving en het momentum te gebruiken om een gezonde(re) levensstijl op te bouwen.
 

 

Contra-indicaties

Voor de volledigheid geven we de contra-indicaties die gelden voor een Ibogasessie:

- ziekten van hart en bloedvaten (w.o. hartritmestoornissen) en medicatie

- borderline, opname in psychiatrische instelling of klinieken en psychose 

- lage/hoge bloeddruk

- zwangerschap

- chronische ziekten

- medicijnen zoals antidepressiva, bloeddrukverlagers en slaapmedicatie of afhankelijkheid van medicatie, Heroine, Methadone, crack, meth of cocaine, GHB en Ketamine

- suikerziekte en medicatie

 

Het is belangrijk dat je eerlijk bent over jouw gezondheid, medicatie, drugs of alcohol gebruik voor deelname! Wij stellen een ECG, Lever en Bloeddruk meting verplicht om deel te kunnen nemen aan een Ibogaceremonie.

 

Wij werken niet met Ibogaïne en verkopen geen Iboga.

Meer over Iboga

 

Leer meer over Iboga

Als je meer wilt weten over Iboga en initiatie in Gabon (zoals Celine heeft ervaren) bekijk dan de bijbehorende video.

 

---------------

 

Graham Hancock over zijn ervaring met Iboga

---------------

 

Lees het boek Iboga: The Visionary Root of African Shamanism (verkrijgbaar via BOL.com of amazon.com)

91axlQfQQhL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iboga bij De Gewijde Reis  

BNN was pas te gast bij De Gewijde Reis om een reportage te maken over het inzetten van Iboga bij verslavingen. In dit geval werd Jan Willem gevolgd die met behulp van de Afrikaanse wortel Iboga van zijn rookverslaving afkwam.

Ibogaceremonie: wat kun je verwachten?


De ibogaceremonies richten zich met name op de spirituele en persoonlijke ontwikkeling. Je Reis begint eigenlijk al op het moment dat je besluit om aan een ceremonie deel te nemen. Focus en intentie zijn van wezenlijk belang om een vruchtbare uitkomst te hebben van je ceremonie. ‘Zomaar’ deelnemen heeft weinig effect. 


Dag 1

Op eerste dag van de 3 daagse beginnen we met het delen van de intenties en elkaar leren kennen. Daarna doen we voorbereidend werk zoals holotropisch ademwerk. We nemen ons eerste hapje iboga en hierna vervolgen we de Reis met Iboga liggend in de ceremoniele ruimte, die dan nog anderhalf tot twee dagen duurt. De reis valt grofweg op te delen in 3 fasen. Volgens de Bwiti, waar Iboga vandaan komt: de dood, het land van de overledenen en de wedergeboorte. 

 

Fysieke symptomen die met name optreden bij bewegen zijn: misselijkheid, overgeven, het zien van lichtflitsen. Door sommigen worden de verschillende fasen als heerlijk ervaren, als extase. Door anderen weer als ultieme verveling.


Dag 2
De tweede dag is er ontbijt, lunch (maaltijdsoep) en 's avonds een tweede ceremonie. Hierna slapen de meesten, voor sommigen gaat Iboga nog even door.


Dag 3

De volgende morgen ontbijten we samen, wandelen we met elkaar en delen onze ervaring.

Celine-Groenestein

 

 

Maximaal 10 deelnemers per ceremonie.

Ceremonies staan onder leiding van Celine Groenestein, zelf geïnitieerd door de Bwiti in Gabon. 

Aanmelding, voorwaarden voor deelname en meer informatie via celine@degewijdereis.nl 

 

Voor een individuele Iboga ceremonie kan je contact opnemen met Celine Groenestein via celine@degewijdereis.nl. Voor 3-daagse groepsceremonies kijk in de agenda.